پشتیبانی فنی

تماس تجاری
خدمات پس از فروش
تماس تجاری

پست الکترونیک:info@uugreenpower.com
آدرس: 301، ساختمان شماره 1، پارک صنعتی فاراد، خیابان Tongguan، جامعه Tianliao، منطقه Guangming، شنژن، چین

خدمات پس از فروش

شنژن UUGreenPower Electrical Co.,Ltd
آقای کین
پست الکترونیک:qinling@uugreenpower.com
آدرس: 301، ساختمان شماره 1، پارک صنعتی فاراد، خیابان Tongguan، جامعه Tianliao، منطقه Guangming، شنژن، چین